Nieuws

Op 23 oktober 1997 werd de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden opgericht, met als doelstelling het cultureel erfgoed van de Trynwâlden (Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Műnein, Wyns en Ryptsjerk) en Toutenburg en Vijversburg te Tytsjerk bijeen te brengen en te bewaren.

Het archiefmateriaal in Heemstra State is ‘s woensdagmorgens van 9.00-11.00 uur te bezichtigen, behalve in de maanden juni, juli en augustus. Om zeker te zijn dat het archief open is kunt u contact opnemen met het secretariaat (058 2562216). Iedereen die nog wat interessants voor ons heeft liggen en dit wil afstaan, kan zijn spullen daar rond die tijd kwijt.

De activiteiten van de Stichting richten zich met name op:
• het digitaliseren van foto’s, dia’s, tekeningen e.d. Op dit moment zijn er al zo’n ruim 13000 foto’s, dvd’s, etc. gedigitaliseerd.
• het inventariseren van al het aanwezige materiaal, en het veilig opbergen in brand- en zuurvrije opslagen
• het aanleggen van knipselmappen over de Trynwâlden en de Trynwâldsters.
 
De artikelen die betrekking hebben op deze onderwerpen worden
opgenomen in de map van het betreffende dorp.