Informatie

De Trynwâlden heeft een rijke geschiedenis.
Veel van de geschiedenis is bewaard gebleven in foto's, dia's, ansichtkaarten, boeken, tijdschriften, brieven, krantenknipsels en andere documenten. Er is geschreven over bijzondere gebouwen en bijzondere mensen uit deze omgeving.
Maar er is ook veel bewaard gebleven over alledaagse zaken, zoals jaarverslagen, gidsen en notulenboeken van verenigingen. Vaak ligt dit materiaal bij mensen op zolder, of is het opgeslagen in dozen. Het komt pas te voorschijn bij een fikse opruimbeurt of bij het overlijden van mensen die hier in de Trynwâlden geboren en getogen zijn.

De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden heeft tot doel alles, wat aangaande de Trynwâlden en zijn inwoners van belang is en historische waarde heeft, bijeen te brengen, te verzamelen en te archiveren. De achterliggende gedachte hierbij is om dit te behouden voor deze en volgende generaties.

Het ligt voor de hand dat er nog veel interessants over de Trynwâlden her en der aanwezig is, zoals: ansichtkaarten, boeken, kaarten, tekeningen, verslagen en notulen van sportverenigingen tot buurtverenigingen.

De Stichting wil hier graag over beschikken en een afspraak maken met diegenen die dit in hun bezit hebben en het te zijner tijd willen afstaan.
U kunt het ook laten opslaan door de Stichting zodat u zeker weet dat het safe wordt opgeslagen. Laat het weten aan de Stichting en neem contact op met een van de bestuursleden of de contactpersoon die elk dorp heeft.

Het archiefmateriaal in Heemstra State is ‘s woensdagmorgens van 9.00-11.00 uur te bezichtigen, behalve in de vakantieperioden. Om zeker te zijn dat het archief open is kunt u contact opnemen met het secretariaat (058 2562216). Iedereen die nog wat interessants voor ons heeft liggen en dit wil afstaan, kan zijn spullen daar rond die tijd kwijt.