Contact

 

Bestuur: Jan van der Zwaag, Tine de Zeeuw, Dirk Laverman,
Ytsje van der Beek, Djoke Deelstra, Arie van de Polder, Paulus Hettinga en Piet de Vries

 


Het voorlopige secretariaat is te bereiken via Jan van der Zwaag tel. 058-2562609

Contactpersonen per dorp:
A. Rijpma, Tytsjerk
H. de Jong, Mūnein
J. van der Kooi, Ryptsjerk
O. Feenstra,
Wyns

T. Zijlstra, Aldtsjerk


Mailen kan ook  naar
SCET