Contact

 

Bestuur: Jan van der Zwaag, Tine de Zeeuw, Hedzer de Jong, Dirk Laverman,
Ytsje van der Beek, Sietske Boersma, Djoke Deelstra, Arie van de Polder en Piet de Vries

 


Hedzer de Jong, secretaris is te bereiken via tel. 0519-769013

Contactpersonen per dorp:
A. Rijpma, Tytsjerk
U. de Vries, Mūnein
J. van der Kooi, Ryptsjerk
O. Feenstra,
Wyns

J. Zijlstra, Aldtsjerk