Contact

 

Bestuur: Sietske Boersma, Hedzer de Jong, Arie van de Polder, Dirk Laverman,
Jan van der Zwaag en Piet de Vries

 


Hedzer de Jong, secretaris is te bereiken via tel. 0519-769013

Contactpersonen per dorp:
A. Rijpma, Tytsjerk
U. de Vries, Mыnein
J. van der Kooi, Ryptsjerk
O. Feenstra,
Wyns

J. Zijlstra, Aldtsjerk