Onbekende foto's

In ons archief zijn nog vele foto's die geen of een onduidelijke beschrijving hebben. Wij zijn daarom ook voortdurend op zoek naar de juiste gegevens van deze foto's. Daarom willen we uw hulp inroepen. Weet u de gegevens van de afgebeelde foto's, dan willen we u verzoeken om die aan ons bekend te maken. Het mag de plaats zijn, het mag een jaartal zijn, personen die erop staan afgebeeld. Kortom alles wat voor ons van belang kan zijn om de juiste gegevens van de foto's te achterhalen. Dat kan via mail, of u spreekt een van de bestuursleden of de contactpersonen aan.