Floralia Bouw loods Jelle Bijlsma BV
Keatsen   Bouw Zwembad de Sawn Doarpen

Verenigingen

  Brand molen Giekerk
    Canterlandseweg
    Diversen
Dorpsfeest Gytsjerk
Giekerkerhoek
    Haven
    Kerk
    KI
    Molen
    Nieuwe Straatweg
    Openbare Lagere school
    Opening zwembad
    Rinia van Nautaweg
    Riolering Gytsjerk en bouw gemaal Canterlandsebrug
    Simke Kloostermanstraat
    States
    Trynwaldsterdyk
    Viersprong
    Zuivelfabriek