Er wordt nog steeds gewerkt aan de uitbreiding van deze site

                      
                      

Welkom

De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwвlden heet u van harte welkom om met de cultuurhistorie van de Trynwвlden kennis te maken.

Op 23 oktober 1997 werd de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwвlden opgericht, met als doelstelling het cultureel erfgoed van de Trynwвlden (Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Mыnein, Wyns en Ryptsjerk) en Toutenburg en Vijversburg te Tytsjerk bijeen te brengen en te bewaren.